Minderjarigen 1-12

Minderjarigen 1-12

 

De Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL) is van toepassing op personen vanaf 12 jaar. Er bestaat geen wetgeving voor het uitvoeren van euthanasie en hulp bij zelfdoding bij minderjarigen van 1 tot 12 jaar. De WTL vereist wilsbekwaamheid van de patiënt die het verzoek tot actieve levensbeëindiging doet. Minderjarigen onder 12 jaar zijn juridisch gezien wilsonbekwaam, waardoor de arts niet kan voldoen aan de zorgvuldigheidseisen uit de WTL. De enige mogelijkheid om het leven bij minderjarigen van 1 tot 12 jaar te beëindigen, is als de arts een beroep doet op overmacht in de zin van een noodtoestand.1

Bij pasgeborenen wordt actieve levensbeëindiging aanvaardbaar geacht bij zorgvuldige naleving van het Gronings Protocol (zie kopje "Pasgeborenen" voor meer informatie).2 Dat minderjarigen van 1 tot 12 jaar buiten alle wetgeving vallen, heeft tot veel discussie geleid. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NKV) stelt dat minderjarigen van 1 tot 12 jaar ook de mogelijkheid moeten hebben om bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden euthanasie te wensen. In dit geval zou volgens de NKV niet de leeftijdsgrens, maar de wilsbekwaamheid ter zake doorslaggevend moeten zijn bij het rechtsgeldig zijn van een euthanasieverzoek. Daarnaast pleit de vereniging voor meer systematisch onderzoek naar de vraag hoe minderjarigen van 1 tot 12 jaar overlijden en waar knelpunten worden ervaren.3 Dit onderzoek wordt in 2018 uitgevoerd.

 

1. E. de Bont, E. Verhagen, ‘Beslissingen rond het levenseinde in de praktijk’ KINDERARTS EN SAMENLEVING – NVK 2014, mei 2014, p. 14-16.

2. E. de Bont, E. Verhagen, ‘Beslissingen rond het levenseinde in de praktijk’ KINDERARTS EN SAMENLEVING – NVK 2014, mei 2014, p. 14-16.

3. NVK, Standpunt NVK Levensbeëindiging kinderen 1-12 jaar: een pleidooi voor onderzoek, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, 2015.

Onderwerpen

REI project

This site is part of the REI project

Contact info

Erasmus School of Law
Burgemeester Oudlaan, Rotterdam
info@endofliferesearch.nl
Tel. 010- 4081547
Top