Minderjarigen 12-18

Minderjarigen  12-18

 

De Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL) is van toepassing op personen vanaf 12 jaar. Echter, in de WTL is gespecificeerd dat levensbeëindiging op verzoek van minderjarigen van 12 tot 16 jaar alleen kan worden uitgevoerd als voldaan is aan twee voorwaarden. Ten eerste dient de minderjarige in staat te zijn tot een redelijke waardering van zijn belangen en ten tweede moeten de ouders (of de voogd) toestemming hebben gegeven voor de procedure tot levensbeëindiging. Bij minderjarigen van 16 tot 18 jaar worden ook twee voorwaarden gesteld. Ten eerste dient de minderjarige - net zoals bij kinderen van 12 tot 16 jaar - in staat te zijn tot waardering van zijn belangen en ten tweede dienen de ouders (of de voogd) bij de besluitvorming betrokken te zijn.

De eis dat zowel minderjarigen van 12 tot 16 jaar als minderjarigen van 16 tot 18 jaar in staat moeten zijn tot een redelijke waardering van de eigen belangen geldt ook voor volwassen patiënten. Het houdt in dat de arts ervan overtuigd moet zijn dat de patiënt een goed geinformeerde en weloverwogen beslissing ten aanzien van actieve levensbeëindiging heeft genomen.1

 

1. H.E.G.M. Hermans & M.A.J.M. Buijsen, Recht en gezondheidszorg, Amsterdam: Reed Business, 2010, p. 429-430.

Onderwerpen

REI project

This site is part of the REI project

Contact info

Erasmus School of Law
Burgemeester Oudlaan, Rotterdam
info@endofliferesearch.nl
Tel. 010- 4081547
Top