Voltooid leven

Voltooid leven

Verschillende begrippen worden regelmatig gebruikt om personen met een doodswens aan te duiden, zoals ‘voltooid leven’, ‘klaar met leven’, ‘lijden aan het leven’, ‘vrijwillig levenseinde’ en ‘het zelfgekozen levenseinde’.1

De commissie van wijzen, ingesteld door het kabinet om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om stervenshulp bij een voltooid leven mogelijk te maken, hanteerde de volgende definitie voor personen met een voltooid leven: ‘Het gaat om mensen die veelal op leeftijd zijn die naar hun eigen oordeel geen levensperspectief meer hebben en die als gevolg daarvan een persisterende, actieve doodswens ontwikkeld hebben.'2 De commissie concludeerde in 2016 dat een verruiming van de wetgeving voor ouderen met een voltooid leven onnodig en onwenselijk is.

 

1. A. van der Heide e.a., Kennisagenda Ouderen en het zelfgekozen levenseinde, Den Haag:ZonMw 2014, p. 13.

2. P. Schnabel e.a., Voltooid leven. Over hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten, Amersfroot: Wilco 2016, p. 34.

Onderwerpen

REI project

This site is part of the REI project

Contact info

Erasmus School of Law
Burgemeester Oudlaan, Rotterdam
info@endofliferesearch.nl
Tel. 010- 4081547
Top