Pijnbestrijding

Pijnbestrijding

Pijn is één van de meest voorkomende problemen bij patiënten in de laatste levensfase. Bij pijnbestrijding is het doel - zoals de naam al zegt - het bestrijden van pijn. Hiervoor dient de arts vaak morfine toe. Die morfine mag niet gebruikt worden om het levenseinde van een patiënt te bespoedigen (zoals bij euthanasie) of om de patiënt in een slaaptoestand te brengen (zoals bij palliatieve sedatie). Echter, in sommige situaties kan pijnbestrijding een dubbel effect veroorzaken: enerzijds kan het leiden tot een verlichting van pijn (zoals beoogd), anderzijds kan het leiden tot een vervroegd overlijden van de patiënt.1

 

1. M. Boorsma, B. Wanrooij, M. Koelewijn, M.M. Stolp, ‘Sedatie in de palliatieve fase; naar een kalm einde’ H&W 2005/48 p. 470-474. 

Onderwerpen

REI project

This site is part of the REI project

Contact info

Erasmus School of Law
Burgemeester Oudlaan, Rotterdam
info@endofliferesearch.nl
Tel. 010- 4081547
Top